ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W Vintage Wholesale Supply każdego miesiąca chronimy około 30 ton odzieży przed wyrzuceniem na wysypisko - to około 70 000 pojedynczych sztuk odzieży.

Wierzymy, że nasza branża ma wyjątkową okazję do promowania zrównoważonego rozwoju poprzez recykling i ponowne wykorzystanie istniejącej odzieży, zmniejszenie ilości odpadów tekstylnych i zmniejszenie wpływu produkcji nowej odzieży na środowisko.

Każdego roku ponad 1,2 miliona ton odzieży trafia na wysypiska śmieci, ponieważ są one wyrzucane zamiast być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Jednym ze sposobów, w jaki możemy promować zrównoważony rozwój, jest przyjęcie praktyk mody cyrkularnej. Wiąże się to z wydłużeniem żywotności odzieży poprzez jej naprawę, odsprzedaż, upcykling i ponowne wykorzystanie.

Nadając priorytet zrównoważonemu rozwojowi, nasza branża może odegrać istotną rolę w zmniejszaniu wpływu przemysłu modowego na środowisko.

Razem możemy stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. Kup teraz, aby zaopatrzyć swój sklep w produkty vintage pochodzące ze zrównoważonych źródeł.